fbpx

W jednym z państw europejskich przeprowadzono następujące badanie:

podzielono grupę dzieci w wieku 11 – 12 lat na dwie części, następnie zbadano poziom IQ w obu grupach. Na tej podstawie określono średni poziom IQ w obu grupach. Przez sześć miesięcy podawano dzieciom pierwszej grupy 10 do 15 ml oleju wysokolinolenowego, a w drugiej grupie dzieci dostawały oliwę z oliwek jako placebo.

Po sześciu miesiącach zbadano ponownie poziom IQ w obu grupach. Wynik był zaskakujący, otóż średnia IQ grupy dzieci, które piły olej wysokolinolenowy była o 10 punktów wyższa niż dzieci, które piły oliwę.

Czy można coś dodać?

Inny eksperyment, który miał na celu zbadanie przydatności oleju wysokolinolenowego w leczeniu różnego rodzaju chorób psychicznych przerwano. Efekt leczniczy był tak wielki, że uznano za nieetyczne podawanie połowie pacjentów placebo. Zawsze jest efekt terapeutyczny, zawsze jest poprawa sprawności intelektualnej pozostaje wyłącznie kwestia czasu.